شمع


شمع

جزء جدانشدنی هر جشن تولدی شمع است که بدون آن تقریبا تولد معنی نخواهد داشت. رایج‌ترین نوع شمع تولد، شمع تولد به شکل عدد، شمع‌های کوچک رنگی و شمع به شکل Happy Birthday است. از جدیدترین نوع شمع‌ها که زیبایی خاصی نیز دارند، به شمعهای موزیکال که بشکل گلی در حال باز شدن هستند، نیز می‌توان اشاره کرد. علاوه بر شمع، فشفشه‌ها نیز از دیگر تزیینات و لوازم جانبی شادی‌آور جشن تولد بشمار می‌آیند.
گذاشتن شمع بر روی کیک تولد به نشانه برآورده شدن آرزوها نخستین‌بار در حدود ۲۰۰ سال پیش و توسط آلمانی‌ها مورد توجه قرار گرفت. همان طور که می‌دانید، آلمانی‌ها از گذشته‌های دور در ساختن شمع مهارت داشتند تا این‌که روزی به این فکر افتادند تا شمع‌های کوچکی مخصوص کیک تولد بسازند. آنها بر این باور بودند که اگر فردی بتواند شمع‌های روی کیک تولدش را همزمان با هم خاموش کند، نشانه این است که سال آینده برای او با موفقیت و خوش‌شانسی همراه خواهد بود.

دسته بندی کلی شمع ها

GoUp